Site logo
Site logo


Bientôt is in 2007 opgericht door
Tonny Wormer (1964), nadat zij achttien jaar had gewerkt bij onder meer het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en als partner bij Euro RSCG Bikker.

Tonny studeerde Engelse Taal- en Letterkunde en Massacommunicatie aan de Rijksuniversiteiten
van Leiden en Utrecht. Ze begon haar loopbaan bij Circustheater Scheveningen en bureau
Continental PR. Aan Harvard Business School bekwaamde ze zich in Leadership for the Professional Services Firm en aan IMD in Lausanne in Innovation & Creativity.